Palačinke u vanjšatou

recept od moje kone da prste polizes ...
Sastojci:

2 cijela jaja
2 žumanjka
4 žlice šećera
300 ml crvenog vina


Priprema:

Uvreti vodu u posudi z a pa rnu kupelj. Ka d voda uvrije, doda ti šećer u ja j a i žuma njke, promiješa ti i poma lo dod ava ti vino. Ka d ste doda li
svo vino, preba cite izn ad p arne kupelji i miješa jte (na jbolje pjenja čom za snijeg) dok se ne na pra vi gusta , kompa ktna pjena .
Va jnša to treba tempira ti d a bude gotov neposredno prije posluživa nja , budući d a on ne može dugo za drž ti svoju pjen astu strukturu.


izvor:http://www.recepti.hr/