VIC DANA: UčiteljicaPlavuša se zaposlila kao učiteljica u osnovnoj školi.


Prvi puta kada je vodila djecu na tjelesni odgoj, primijetila je da se sva
djeca igraju zajedno, osim jednog dječaka koji je stajao po strani potpuno sam.

Prišla mu je i pitala ga da li je sve u redu, na što joj je dječak
odgovorio da je.

Nakon nekog vremena primjetila je da dječak još uvijek
stoji sam.

Ponovo mu je prišla i pitala ga: “Hoćeš li da ja budem tvoja prijateljica?”

Djecak:”Može.”

Plavuša:”Dobro, onda mi reci zašto se svi igraju, a ti stojiš ovdje sam.”

Dječak:”Ja sam golman.”