VIC DANA: Na nudističkoj plaži mali sinčić pita svoju mamu..

vic_27022016
• “Mama, zašto neke tete imaju male sise, a neke velike?”
• “Male sise imaju siromašne tete, a velike sise imaju samo bogate.”
Malo poslije sinčić je opet upita:
• “Mama, a zašto neke čike imaju malu kitu, a neke veliku?”
• “Pametne i normalne čike imaju malu kitu, a samo lude čike imaju veliku kitu.”
Poslije nekoliko minuta trči sinčić preko plaže i viče:
• “Mama, mama, eno tate leži kraj neke bogatašice i postaje sve luđi i luđi!”