OŽENJEN SAM. IZ ZEZANJA SE NABACUJEM PRODAVAČICAMA I SL.

Oženjen sam. Iz zezanja se nabacujem prodavačicama i sl.
Oženjen sam. Iz zezanja se nabacujem prodavačicama i sl. i ne mogu da verujem kako se primaju i
odmah misle da sam zaljubljen u njih i žale moju ženu kojoj vodu ne mogu da donesu i koju sam
oženio jer se jedina nije odmah primila na moje nabacivanje.