ISPOVIJESTI: MAJKA MI JE UMRLA PRIJE 6 GOD., A OTAC SE NIJE BRINUO ZA MENE NI TRENUTKA…

Majka mi je umrla prije 6 god. Bilo je jako teško pored oca koji se nije brinuo za mene ni trenutka. Niti za moju školu niti išta. Jako teško sam se snalazila za kartu za školu koju sam polagala u drugom gradu. Morala sam se zaposliti iako sam išla u školu, da bih mogla imati za školovanje i za sebe.

Danas mi je 20 godina i dalje radim. I promijenila sam toliko radnih mjesta i toliko se naradila da kao da imam 30 god. Jako je teško kad samo naglo ostaneš bez nekoga bližnjeg pogotovo majke i sve se svali na tebe.

Htjela bi samo jedan dan da bude kao prije samo jedan dan da je ona tu. I da proživim djetinjstvo koje sam jos davno zaboravila kako izgleda.